NƯỚC UỐNG

 

 

 

Mojito dâu Mojito Stawberry
Mojito việt quất Mojito blueberry
Mojito phúc bồn tử Mojito Raspberry
Yogurt dâu Strawberry crush with yogurt
Yogurt việt quốc Blueberry crush with yogurt
Yogurt phúc bồn tử Raspberry crush with yogurt

 

 Yogurt chanh dây Passion fruit with yogurt  
 Yogurt đá  Iced yogurt  
Nước tắc  Kumquat juice  
Cam vắt  Orange juice  
 Nước ép chanh dây  Passion fruit juice  
Nước mơ  Plum juice  
Đá chanh  Lemon juice  
 Trà đào Peach tea  
Trà tắc Kumquat tea  
 Trà sữa 88  88 Iced milk tea  
Sâm lạnh  Cool herbal tea  
Chè sương sáo Grass jelly sweet soup  
Chè nhãn nhục  Dried longan sweet soup
Cafe đá/nóng Hot/ice coffee
Cafe sữa đá/nóng Hot/ice milk coffee  
 Dừa tươi  Fresh coconut  

 

 Đá me  Iced tamarind with roasted peanut  椰子
 Nước suối  Mineral water  礦泉水
 CocaCoca  Cola  可樂
 7 up  7 up  七喜
 Pepsi  Pepsi  百事
 Soda  Soda  蘇打
 Soda chanh  Soda lemon juice  蘇打檸檬汁
 Bia Heneiken  Heneiken beer  喜力啤酒
 Strongbow  Strongbow  Strongbow
 Bia Sapporo  Sapporo beer  Sapporo 啤酒
 Trà đá  Iced tea


Bảng giá trong menu này chưa bao gồm thuế 10% VAT – This menu price is not include 10% VAT