NƯỚC UỐNG

Café đá / nóng Hot/ice coffee 冰/熱咖啡 25,000
Café sữa đá / nóng Hot/ice milk coffee 冰/熱牛奶咖啡 30,000
 Sữa tươi  Fresh milk  鮮奶 25,000
 Dừa tươi  Coconut  椰子 30,000
 Nước suối  Mineral water  礦泉水 15,000
 CocaCoca  Cola  可樂 18,000
 7 up  7 up  七喜 18,000
 Pepsi  Pepsi  百事 18,000
 Soda  Soda  蘇打 18,000
 Soda chanh  Soda lemon juice  蘇打檸檬汁 25,000
 Sting dâu  Strawberry  草莓 Sting 18,000
 Bia 333  333 Beer  啤酒 23,000
 Đá chanh  Lemon juice  檸檬汁 30,000
 Cam vắt  Orange juice  柳橙汁 30,000
 Nước mơ  Plum juice  梅子汁 30,000
 Nước ép chanh dây  Passion fruit juice  百香果汁 30,000

MOJITO & SỮA CHUA

Mojito dâu Mojito Stawberry mojito dau 40,000
Mojito việt quất Mojito blueberry Mojito viet quat 40,000
Mojito phúc bồn tử Mojito Raspberry phuc_bon_tu 40,000
Nước sữa chua dâu Strawberry crush with yogurt sinh_to_dau 40,000
Nước sữa chua việt quốc Blueberry crush with yogurt sinh_to_viet_quoc 40,000
Nước sữa chua phúc bồn tử Raspberry crush with yogurt  sinh_to_phuc_bon_tu 40,000


Bảng giá trong menu này chưa bao gồm thuế 10% VAT – This menu price is not include 10% VAT